Preview Mode Links will not work in preview mode

#skogenochframtiden

Jan 21, 2020

Är det rimligt att miljörörelsen tillåts styra Skogsstyrelsen inifrån? Vad händer med löftet att se över artskyddsförordningen? Varför framställer sig Sverige som sämst på att skydda skog när vi är bäst? Lyssna på årets första #skogenochframtiden med Malin Pettersson, Göran Örlander och Marcus...


Jun 13, 2019

I en situation med massiva angrepp av skadedjur drar olika intressen åt olika håll. I senaste Södrapodden Skogen och framtiden avslöjas hur granbarkborren blivit en bricka i maktspelet om skogen. Välkommen att lyssna!


Apr 16, 2019

I det tionde avsnittet av Södras podd Skogen och framtiden tar vi oss an den urspårade debatten om skogsdebatten. Podden görs av Marcus Svensson, Göran Örlander och Malin Petersson.


Dec 20, 2018

I det nionde avsnittet av Skogen och framtiden tar vi en paus från det konstanta trycket mot ägande- och brukanderätten och fördjupar oss i hur både tillväxt och naturvård i Sydsverige förbättrats under de senaste 25 åren. Hör också Mats Blomberg sammanfatta sina år inom de gröna näringarna och hur han...


Aug 21, 2018

Sommaren har varit het och skogsbränderna omfattande. Behöver skogsbruket förändras i takt med klimatförändringarna? Vilken beredskap behöver vi, och vem ska betala? #Skogenochframtiden rätar ut frågetecknen och bemöter även de direkta felaktigheter som sprids av organisationer som Greenpeace. Välkommen att...